สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม ทำ MOU 3 เครือข่ายพันธมิตร ติดอาวุธความรู้กับตัวจริง

22 ก.ค. 2559

คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมทำ MOU  กับ 3 เครือข่ายพันธมิตร “การเคหะแห่งชาติ – TCDC – ERA ” พัฒนาศักยภาพการศึกษาด้านงานสถาปัตยกรรมศาสตร์ เน้นแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภาคทฤษฎี-ปฏิบัติ ทั้งงานสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ – การวางแผนวิเคราะห์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ และ เสริมวิชาการด้านการออกแบบสร้างสรรค์ มุ่งสู่เป้าหมายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พัฒนาสังคมไทย โดยมี อาจารย์ธีรบูลย์ ฉลองมณีรัตน์  คณบดี คณะสถาปัตย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานจัดงาน และมี ผู้บริหารจาก 3 เครือข่ายพันธมิตร ร่วมเป็นสักขีพยาน ท่ามกลางผู้สนใจร่วมงานจำนวนมาก และนอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ งานนิทรรศการผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษา ที่ได้รับเกียรติจาก นายอัชชพล    ดุสิตนานนท์  นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้เปิดงานนิทรรศการผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษา SOA X 10 Thesis Exhibition คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยนิทรรศการจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 19-24 ก.ค. เวลา 10.00-21.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1  หอศิลปวัฒธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)