ศรีปทุม ทำบุญ ตักบาตร หล่อเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 59

14 ก.ค. 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมทำบุญตักบาตรและหล่อเทียนพรรษา เนื่องในโอกาส “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ประพฤติปฏิบัติตนตามครรลองและแนวทางปฏิบัติของพุทธศาสนา คือ การทำดีละเว้นความชั่ว และรู้จักทำจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตามโครงการของ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา