เปิดตัวยิ่งใหญ่ !! วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน :

8 ก.ค. 2559

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นเกียรติเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศภายในงานมี ดร.กมล ชัยวัฒน์ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ที่เข้าร่วมอวยพรอย่างไม่ขาดสาย ณ ห้องทำการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อาคาร 9 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม