US Study Abroad Task Force (usSAT) Meeting

8 ก.พ. 2554

          วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเจ้าภาพการประชุม US Study Abroad Task Force (usSAT) Meeting โดยมีคณะกรรมการ และสมาชิกจากมหาวิทยาลัย และองค์กรต่างๆทั่วประเทศร่วมประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา โดยมี อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ และผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณาจารย์ให้การต้อนรับ ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน