รวยด้วยการบริหารเงินอย่างมืออาชีพ ปี 2

1 ก.ค. 2559

การประกวดแข่งขัน

“รวยด้วยการบริหารเงินอย่างมืออาชีพ ปี 2″
ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

14 ก.ค. 59

Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11

10.00-12.00 น.   การบรรยายพิเศษโดยผู้บริหารจาก บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด  (มหาชน)

13.30-16.00 น.   สอบคัดเลือกรอบที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกจากนักศึกษา

 

17 ก.ค. 59

ห้อง 5-909 ชั้น 9 อาคาร 5

9.00 – 12.00 น.   อบรมการ “เทรดหุ้นออนไลน์” ให้กับผู้ผ่านคัดเลือกรอบที่ 1

 

18 – 25 ก.ค. 59

ณ คณะบริหารธุรกิจ คัดเลือกรอบที่ 2

ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนดำเนินการเทรดหุ้นออนไลน์ด้วยตนเอง

เป็นเวลา  1 สัปดาห์ และคัดเลือกจาก  50 คน  เหลือ 3 คน

จากผู้ที่มีผลการดำเนินงานสูงสุด 3  อันดับแรก

* ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะต้องส่งผลการดำเนินการ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559  เวลา 16.00 น.

ทั้งนี้จะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 ภายในวันที่  27 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.00 น

 

***ประกาศผล 51 ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1***

1.  รหัสนักศึกษา    54042225
2.  รหัสนักศึกษา    55013751
3.  รหัสนักศึกษา    56004463
4.  รหัสนักศึกษา    56024012
5.  รหัสนักศึกษา    56026543
6.  รหัสนักศึกษา    56031662
7.  รหัสนักศึกษา    57004643
8.  รหัสนักศึกษา    57005504
9.  รหัสนักศึกษา    57016705
10. รหัสนักศึกษา    57016801
11. รหัสนักศึกษา    57023095
12. รหัสนักศึกษา    57026021
13. รหัสนักศึกษา    57033640
14. รหัสนักศึกษา    57033828
15. รหัสนักศึกษา    58000272
16. รหัสนักศึกษา    58001791
17. รหัสนักศึกษา    58002614
18. รหัสนักศึกษา    58006049
19. รหัสนักศึกษา    58012214
20. รหัสนักศึกษา    58012670
21. รหัสนักศึกษา    58013555
22. รหัสนักศึกษา    58013904
23. รหัสนักศึกษา    58014187
24. รหัสนักศึกษา    58014714
25. รหัสนักศึกษา    58017322
26. รหัสนักศึกษา    58017702
27. รหัสนักศึกษา    58018269
28. รหัสนักศึกษา    58021751
29. รหัสนักศึกษา    58022030
30. รหัสนักศึกษา    58022307
31. รหัสนักศึกษา    58023662
32. รหัสนักศึกษา    58023888
33. รหัสนักศึกษา    58025042
34. รหัสนักศึกษา    58026814
35. รหัสนักศึกษา    58029511
36. รหัสนักศึกษา    58029573
37. รหัสนักศึกษา    58035128
38. รหัสนักศึกษา    58039046
39. รหัสนักศึกษา    58040925
40. รหัสนักศึกษา    58041184
41. รหัสนักศึกษา    58041615
42. รหัสนักศึกษา    58043817
43. รหัสนักศึกษา    58044829
44. รหัสนักศึกษา    59001022
45. รหัสนักศึกษา    59008921
46. รหัสนักศึกษา    59011475
47. รหัสนักศึกษา    59014672
48. รหัสนักศึกษา    59022316
49. รหัสนักศึกษา    59023006
50. รหัสนักศึกษา    59030721
51. รหัสนักศึกษา    59032341

 

 

*** ผู้สอบผ่านข้อเขียนทุกคนต้อง เข้าร่วมอบรม “ การเทรดหุ้นออนไลน์”

 ในวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคม 2559  เวลา 8.30-12.00 น.

ณ ห้อง 5-909 ชั้น 9 อาคาร 5