พล.อ.เสรี พุกกะมาน อวยพร ทัพกีฬา SPU ตัวแทน ประเทศไทย สู่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก (บราซิล) – อาเซียน (สิงคโปร์) 2016

1 ก.ค. 2559

ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา และ ผู้อำนวยการสำนักงานการีฬา นำคณะอาจารย์และนักศึกษา ที่เป็นคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ทีมและนักกีฬาในนามของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับการคัดเลือกจาก (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เป็นตัวแทนในนามทีมชาติไทย เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเอก เสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดี และที่ปรึกษาโครงการทุนกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้โอวาทและอวยพรทัพนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 2-13 กรกฎาคม 2559 ณ เมือง Goiania สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 18  ระหว่างวันที่ 7-20 กรกฎาคม 2559 ณ  สาธารณรัฐสิงคโปร์ ณ สำนักงาน พลเอกเสรี พุกกะมาน อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา

>>> สำหรับรายชื่อคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ทีมและนักกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับคัดเลือกจาก (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 16 คน ให้เป็นตัวแทนในนามทีมชาติไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ 2 รายการ มีดังนี้

1.) การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 2-13 กรกฎาคม 2559 ณ เมือง Goiania สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำนวน 4 คน

ที่

ชื่อ/สกุล

หน้าที่

หน่วยงาน SPU

หมายเหตุ

1

นายสุชาติ สาระผล

ผู้ฝึกสอน

สนง.การกีฬา

2

นายณัฐวุฒิ ศรีหรั่งไพโรจน์

นักกีฬา

นักศึกษา

ป.โท ปี 1

3

นายบรรหาร ขันติชัยขจร

นักกีฬา

นักศึกษา

ป.โท ปี 2

4

นายภูมิทรัพย์ วงศาพิจารณ์

นักกีฬา

นักศึกษา

ป.โท ปี 2

2.) การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 18  ระหว่างวันที่ 7-20 กรกฎาคม 2559 ณ  สาธารณรัฐสิงคโปร์ จำนวน 12 คน 

ที่

ชื่อ/สกุล

หน้าที่

หน่วยงาน SPU

กีฬา

หมายเหตุ

1

ดร.โสภิต ภาโนมัย

รองหัวหน้าคณะนักกีฬา

รองอธิการบดี

2

นายสุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม

กรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา

ผอ.สนง.การกีฬา

3

นายไตรสิทธิ์ ทิศาสเจริญศักดิ์

ผช.ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลชาย

สนง.การกีฬา

4

นายณัฐนนท์ จิตรพิลา

ผช.ผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลหญิง

สนง.การกีฬา

5

น.ส.ณัฐมน สุรินทร์

นักกีฬา

นักศึกษา

บาส ญ.

ป.ตรี ปี 4

6

น.ส.ธิดาพร ไม้หอม

นักกีฬา

นักศึกษา

บาส ญ.

ป.โท ปี 1

7

น.ส.อัมพวา ท้วมอ้น

นักกีฬา

นักศึกษา

บาส ญ.

ป.ตรี ปี 1

8

น.ส.ยุพา สนิทกลาง

นักกีฬา

นักศึกษา

วอลเลย์บอล ญ.

ป.โท ปี 2

9

น.ส.โสรยา พรมหล้า

นักกีฬา

นักศึกษา

วอลเลย์บอล ญ.

ป.โท ปี 2

10

นายยศพล วัฒนา

นักกีฬา

นักศึกษา

วอลเลย์บอล ช.

ป.ตรี ปี 3

11

นายศุภชัย ประจง

นักกีฬา

นักศึกษา

วอลเลย์บอล ช.

ป.ตรี ปี 3

12

น.ส.วันวิภา ทองเผือก

นักกีฬา

นักศึกษา

ฟันดาบ

ป.โท ปี 1