เต็มอิ่มกับความรู้ ก้าวสู่อนาคตที่สดใส :

30 มิ.ย. 2559

นักศึกษาคณะบัญชี เข้ารับประกาศนียบัตร ในโครงการหลักสูตร Tax Junior เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นักภาษีอากรระดับปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจากคุณศิริศักดิ์ ชีวะเรืองโรจน์ กรรมการและอุปนายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบในครั้งนี้ ซึ่งโครงการนี้มุ่งหวังต่อยอดความสำเร็จให้กับนักศึกษาในการทำงานอย่างมืออาชีพในอนาคตอันใกล้นี้ ณ ห้องConvention 1,2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม