“ทิศทางใหม่ในการลงทุนกับที่ราชพัสดุ และเทคนิคการทำสัญญาเช่า”

30 มิ.ย. 2559

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางใหม่ในการลงทุนกับที่ราชพัสดุ และเทคนิคการทำสัญญาเช่า” โดยได้รับเกียรติจาก คุณภักดี ภักดิ์นรา นักกฎหมาย Partner บริษัท Weerawong, Chinnavat & Peangpanor Ltd. และ คุณอมรรัตน์ กล่ำพลบ ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร ได้มาเป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้ และเผยวิธีการ ขั้นตอนต่างๆในการเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อการลงทุน แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักธุรกิจ และผู้ที่สนใจ ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน