สัมมนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม…สู่การศึกษาและพัฒนาอย่างยั่งยืน

7 ก.พ. 2554

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานสัมมนา “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม…สู่การศึกษาและพัฒนาอย่างยั่งยืน” แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และนักเรียนในเครือโรงเรียนไทย-เทค ภายในงานมีการบรรยายพิเศษจาก อ.จุไรรัตน์ แสงบุญนำ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และหม่อมราชวงศ์ ปิยฉัตร ฉัตรชัย โดยดร.จรรยา พุคยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม กล่าวต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน