ช.อาสา SPU ร่วม 70 ปี ครองราชย์ ประชารัฐรวมใจภักดิ์ ฟื้นฟูป่ารักษ์น้ำ ตามรอยพ่อ

27 มิ.ย. 2559

นักศึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมโครงการ “70 ปี ครองราชย์ ประชารัฐรวมใจภักดิ์ ป่ารักษ์น้ำตามรอยพ่อ : ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ” ดำเนินกิจกรรมร่วมทำฝายชะลอน้ำ ปลูกป่า และศึกษาเรียนรู้ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปพื้นบ้าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชินีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม และเพื่อการบูรณาการบริหารจัดการน้ำในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมถึงเป็นการส่งเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชนประชาชนร่วมกันพัฒนาประเทศตามแนวทางประชารัฐ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ 20 ปี ให้ได้อย่างมีประสิทธิผลในระยะยาวต่อไป โดยมี พ.อ.จินตมัย ชีกว้าง ผู้อำนวยการกองกิจการพัฒนา กรมกิจการพลเรือนทหารบก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีตามโครงการของ กองทัพบก ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ท่าข้ามบ้านวาเล่ย์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 จังหวัดตาก