SPU ร่วมรณรงค์ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์

26 มิ.ย. 2559

อาจารย์อาทิตย์ เสาธงใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์เฉลิมชัย สินธุอารีย์ นำคณะนักศึกษาสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมเดินขบวนรณรงค์ยาเสพติดเนื่องในโอกาส “วันที่ 26 มิถุนายน : เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก” ในโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ทรงครองราชย์ : คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด” เพื่อให้ประชาชนทุกภาพส่วน “หน่วยงานย่านพหลโยธิน” ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพ โดยมี พ.ต.ท.อนันต์ วรสาตร์ สารวัตรสถานีตำรวจนครบาลบางเขน กรุงเทพฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดตามโครงการของ สถานีตำรวจนครบาลบางเขน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา