มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ SPU ส่งเสริมมอบโอกาส (เยาวชนดีเด่น) โรงเรียนหอวัง

23 มิ.ย. 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี ในนามของมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติร่วมมอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนโรงเรียนหอวัง จำนวน 371 คน ในพิธี “มอบทุนการศึกษาและรางวัลนักเรียนดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเชิดชูเกียรติสร้างกำลังใจและมอบโอกาสให้กับนักเรียนที่มีผลงานความประพฤติดีเด่นด้านการศึกษา กิจกรรมจิตสาธารณะต่อส่วนรวม  ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนโรงเรียนหอวังต่อไป โดยมี ดร.สวัสดิ์ เพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ตามโครงการของ มูลนิธิโรงเรียนหอวังและผู้อุปการะคุณ ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา