การท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเชิงสุขภาพ…สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

4 ก.พ. 2554

     คุณรัศมี วิศทเวทย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในงานสัมมนา”การท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเชิงสุขภาพ…สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” และนำเสนอบริษัททัวร์จำลองของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยดร.จรรยา พุคยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนโรงเรียนในเครือไทย-เทค ในการเข้าฟังการบรรยายในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน