“ตอบปัญหากฎหมาย ถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 8”

4 ก.พ. 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ครั้งที่ 8 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2553 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานได้แก่ โรงเรียนอำนาจเจริญ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่โรงเรียนศึกษานารี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ซึ่งในการแข่งขั้นครั้งนี้มีทีมจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวน 94 ทีม   ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  บางเขน