วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

17 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

ผศ. ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ คุณกิตติศักดิ์ กิจวราทร General Manager โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันในด้านสหกิจศึกษา โดย วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีข้อตกลงในการส่งนักศึกษาเข้าไปทำงานกับ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ในงานด้านต่างๆ ณ ห้อง Orchid 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ