SPU ร่วมใจภักดิ์ เดิน-ปลูกต้นไม้ให้ “พ่อ” ฉลองครองราชสมบัติ 70 ปี

11 มิ.ย. 2559

อาจารย์อาทิตย์ เสาธงใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์เฉลิมชัย สินธุอารีย์ นำคณะนักศึกษาสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ชาวบางเขนร่วมใจเดินและปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัยราชสมบัติครบ 70 ปี เพื่อให้ประชาชนทุกภาพส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและร่วมกันปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบถนนพหลโยธินและถนนรัตนโกสินทร์สมโภชให้มีร่มรื่นด้วยต้นไม้ โดยมี นายวิสุทธิ์ ธรรมวิริยะวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ตามโครงการของ สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพฯ ณ บริเวณโครงการเวนิส ดิ ไอริส ถนนวัชรพลเชื่อมต่อถนนพหลโยธินและถนนรัตนโกสินทร์สมโภช เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา