อนุรักษ์ธรรมชาติ SPU ปลูกป่าในบึง หาดแหลมแม่พิมพ์ จ.ระยอง

6 มิ.ย. 2559

นักศึกษาชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมจิตอาสาคืนผืนป่าในโครงการ “ปลูกป่าในบึง” ภายในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง (บึงจำรุง) และพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เพื่อร่วมกันรณรงค์ใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม ณ หาดแหลมแม่พิมพ์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมี อ.อาทิตย์ เสาธงใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย อ.เฉลิมชัย สินธุอารีย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมคอยควบคุมดูแล ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559