ช.อาสา SPU สร้างฝายชะลอน้ำ จ.สระบุรี

6 มิ.ย. 2559

นักศึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (เจ็ดคต) กรมอุทยานแห่งชาติสันต์ป่าและพันธุ์พืช จัดกิจกรรมโครงการบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาสู่สังคม “อาสาสร้างฝายชะลอน้ำ” เรียนรู้ ฝึกทำ ตามแนวพระราชดำริ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมี อ.อาทิตย์ เสาธงใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย อ.เฉลิมชัย สินธุอารีย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมคอยควบคุมดูแล ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา