ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ม.ศรีปทุม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2559 (รอบ 1)

24 พ.ค. 2559

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ทุกคณะ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 1) ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559  ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  โดยมีกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาในคณะต่างๆ ดังนี้

คณะบริหารธุรกิจ 
08.30 – 09.30 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ หน้าเวที  อาคาร 5
09.30 – 10.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1
10.00 – 11.35 น.  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1
13.00 – 15.00 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคารอเนกประสงค์ 
   **ปฐมนิเทศแยกสาขา ณ อาคาร 9 ห้อง 901-906

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
08.30 – 09.30 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว  ณ หน้าเวที  อาคาร 5
09.30 – 10.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1
10.00 – 11.35 น.  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1  
13.00 – 15.00 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ  ห้อง Convention 2 ชั้น 4 อาคาร 11 

คณะบัญชี 
08.30 – 09.30 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ มุมหน้าด้านร้านกาแฟ อาคาร 5
09.30 – 10.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1
10.00 – 11.35 น.  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1
13.00 – 15.00 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ ด้านร้านกาแฟ ชั้น 1  อาคาร11

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
08.30 – 09.30 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว  ณ ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 11
09.30 – 10.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1
10.00 – 11.35 น.  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1
13.00 – 15.00 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ ห้อง Auditorium 2 อาคาร 11 
    **ปฐมนิเทศแยกสาขา ณ ห้อง 701-705  อาคาร 11

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
08.30 – 09.30 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคารอเนกประสงค์
09.30 – 10.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1

10.00 – 11.35 น.  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1
13.00 – 15.00 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ ชั้น 12 อาคาร 9

คณะนิเทศศาสตร์ 
08.30 – 09.30 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ ด้านห้องทะเบียน  อาคาร 1
09.30 – 11.30 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14  อาคาร11
13.00 – 13.30 น. นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1
13.30 – 15.05น.   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1

คณะดิจิทัลมีเดีย 
08.30 – 09.30 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ ด้านร้านกาแฟ  อาคาร 5
09.30 – 11.30 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ ชั้น 1 โซน C  อาคาร11
13.00 – 13.30 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1
13.30 – 15.05 น.  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1

คณะนิติศาสตร์ 
08.30 – 09.30 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ ชั้น 7 อาคาร 1
09.30 – 11.30 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ ห้อง 1002 อาคาร 1
13.00 – 13.30 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1
13.30 – 15.05 น.  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
08.30 – 09.30 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ ด้านโรงอาหาร อาคาร 5
09.30 – 11.30 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ ห้องเพลย์กราวน์ ชั้น 2 อาคาร 5
13.00 – 13.30 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1
13.30 – 15.05 น.  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1

วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ 
08.30 – 09.30 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ ด้านห้องวิชาการ อาคาร 1
09.30 – 11.30 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 12 อาคาร 9
13.00 – 13.30 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1
13.30 – 15.05 น.  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1
                            **ปฐมนิเทศแยกสาขา ณ อาคาร 9 ห้อง 901-906

คณะศิลปศาสตร์
08.30 – 09.30 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ บริเวณหน้าห้อง Convention ชั้น 4 อาคาร 11
09.30 – 11.30 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ  ห้อง Convention ชั้น 4  อาคาร 11 
13.00 – 13.30 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1
13.30 – 15.05 น.  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1

วิทยาลัยนานาชาติ
08.30 – 09.30 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ อาคาร 1 ด้านธนาคารกรุงเทพ
09.30 – 11.30 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ  ณ ห้องเลาจน์  ชั้น  8 อาคาร 11
13.00 – 13.30 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1
13.30 – 15.05 น.  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1
 
 การแต่งกาย นักศึกษาภาคปกติ แต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบ  
                  นักศึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ แต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบหรือแต่งกายชุดที่สุภาพ

 สอบถามเพิ่มเติม  กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม  โทร. 0 2579 1111 ต่อ  2162, 1440