SPU เพิ่มขีดความสามารถ บก.น.2 เป็นมิตรต่อชุมชน ลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ 11 สถานีตำรวจ

16 พ.ค. 2559

อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา และผู้อำนวยกาสำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมทีมงานจัดโครงการ “ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์” ให้กับตำรวจ (บก.น.2) กองบังคับการตำรวจนครบาล 2 ทั้งหมด 11 สถานีตำรวจ เพื่อพัฒนาศักยภาพพร้อมทั้งปรับทัศนคติข้าราชการตำรวจให้มีประสิทธิภาพและ แรงจูงใจในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการประกอบกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์และการ บริการแก่ประชาชนให้ไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อลดปัญหาและป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ โดยมี พ.ต.อ.พัฒนา เพศยนาวิน รองผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 2 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดฝึกการอบรมในครั้งนี้ ณ สายธาร รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา