ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง ม.ศรีปทุม รับ “แม่ดีเด่น” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ 59

3 พ.ค. 2559

สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “แม่ดีเด่นวันนี้” ประจำปี 2559 ให้แก่ ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเชิดชูและเป็นกำลังใจที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติอย่าง ต่อเนื่อง โดยมี คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานกิตติมศักดิ์ให้เกียรติมอบโล่ ในงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคลสมัยทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และภายในงานได้มีจัดพิธีรดน้ำขอพรแสดงมุทิตาจิตแด่สมาชิกแม่ผู้อาวุโสด้วย ณ ห้องเมย์แฟร์บอลรูม AB โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559