“ชนะเลิศ Interactive”

2 ก.พ. 2554

นายสุรศักดิ์ ใจพุก และนายนักพรต อุดมสินธ์ นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน Upgrade Your Life : Digital Media Design Competition 2010 โดยได้รับรางวัลทุนการศึกษาจำนวน 50,000 พร้อมโลห์เกียรติยศ โดยได้รับเกียรติจากMr.Danny Chang  Regional Sales Director of GiGABYTE Technology co.Ltd เป็นผู้มอบรางวัล  จัดโดยคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และบริษัท GiGABYTE  จำกัด ณ ห้องคอนเวชั่น 1-2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน