วันเกียรติยศคนทำดี SPU ประจำปีการศึกษา 2558

28 เม.ย. 2559

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงาน “วันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2558″ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญเกียรติยศและเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ทำชื่อเสียงแก่ประเทศชาติและมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อให้นักศึกษาเกิคความภาคภูมิใจในตนเอง และเป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาสร้างผลงาน ทำความดีต่อสังคม และประเทศชาติ  โดยปีนี้มีนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติยศ จำนวน 530 คน ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5  อาคาร  1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กทม.