นักศึกษาศิลปศาสตร์จัดโครงการสัมมนาโรงแรมจำลอง

2 ก.พ. 2554

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานสัมมนาเปิดตัวโรงแรมจำลอง Flora a Bangkok เพื่อให้นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว รู้จักการทำงานและการบริการต่างๆที่โรงแรมจัดเตรียมไว้ต้อนรับลูกค้า โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน