โครงการติว O-net ภาษาอังกฤษ

1 ก.พ. 2554

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการติว O-net วิชาภาษาอังกฤษ ให้แก่น้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์จากภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑลเข้าร่วมติวในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์