ม.ศรีปทุม พิจารณาทุนสื่อมวลชน 59

27 เม.ย. 2559

คณะกรรมการพิจารณาทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 1/2559 โดย อาจารย์พนรัญชน์ ยังสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ/กิจการนักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ, ดร.ธนชาติ จันทร์เวโรจน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต และ อาจารย์รัตนติญา ฤทธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานทุนการศึกษาทำการสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา “สื่อมวลชน” เพื่อคัดเลือกในการเข้าศึกษาต่อระดับ “ปริญญาโท” ในฐานะนักศึกษาทุนที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิจและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร 100% เต็ม อย่างเป็นทางการ จำนวน 10 ทุน รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ณ ห้องรูม 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา