เยี่ยมชมเรือสำราญ Golden Princess

26 เม.ย. 2559

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมเรือสำราญ Golden Princess

เรียนรู้จากตัวจริงประสบการณ์จริง

ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ รองคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ และรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ พร้อมด้วยอาจารย์ จำนวน 32 คน เข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษา เรือสำราญขนาดใหญ่ จุนักท่องเที่ยวและลูกเรือได้กว่า 4,000 คน Golden Princess เนื่องในโอกาสมาจอดเทียบท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา นอกจากนักศึกษาจะได้มีประสบการณ์ตรงในการได้เข้ามาสัมผัสเรือสำราญสุดหรู และเรียนรู้การทำงานระดับมืออาชีพด้านการบริการในครั้งนี้แล้ว ยังมีโอกาสได้รับฟังการบรรยาย จาก Ms.Veronica Van Dermars HR Director ถึงตำแหน่งงานต่างๆ บนเรือสำราญ เพื่อเป็นแนวทางสู่ชีวิตการทำงานและเป้าหมายแห่งความสำเร็จ ในการศึกษาในสาขาวิชานี้ต่อไป