วันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์

1 ก.พ. 2554

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีสงฆ์เพื่อทำบุญในวัน สถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 22 ปี  ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน