SPU ร่วมกีฬาสัมพันธ์เชื่อมความสามัคคี หน่วยงานย่านพหลโยธิน # 59

25 เม.ย. 2559

ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา นำคณะอาจารย์ บุคลากร หน่วยงานของ มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์, กลุ่มงานกิจการนักศึกษา, กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา, สำนักงานอาคารสถานที่ และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมกิจกรรม “กีฬาสัมพันธ์เชื่อมความสามัคคี” ตามโครงการของ ชมรมหน่วยงานย่านพหลโยธิน ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชนในย่านพหลโยธินได้รู้จักและช่วยเหลือในงานต่างๆ ต่อไปในอนาคต ซึ่งภายในงานมีพิธีรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโสสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ โดยมี พันเอกจักชัย ศรีคชา ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ บางเขน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ สนามกีฬาโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยาฯ ภายในกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา