นักศึกษานิติศาสตร์ SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ผ่านกรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม

21 เม.ย. 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ เจริญ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษา SPU Law field trip Visit#1 เข้าศึกษาดูงานด้านกฎหมายของ กรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม เกี่ยวกับด้านศาลทหาร, ด้านอัยการ, ด้านทนายทหาร, ด้านนายทหารพระธรรมนูญ, ด้านธุรการและวิชาการทางด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์ และด้านการคุ้มครองพยาน โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือตรีเผ่าเทพ ประสานพานิช ตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ ให้การต้อนรับและถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ณ ที่ทำการ กรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา