“คนไทย หัวใจไท ครั้งที่ 5”

1 ก.พ. 2554

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ในโครงการ “คนไทย หัวใจไท” ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวความคิด “เพลิดเพลินกับวันวาน ยามสยามเป็นไทย พ.ศ.2475 – 2505” โดยมีกิจกรรมการแสดงความบันเทิงย้อนยุค จากนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ที่หลากหลายมากมาย พร้อมด้วยการฉายหนังกลางแปลง การออกบูธขายอาหาร และเกมส์มากมาย   ณ บริเวณลานหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม  บางเขน