“คนไทย…หัวใจไท ครั้งที่ 9 :

4 เม.ย. 2559

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “คนไทย…หัวใจไท ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิดสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย“4 ภาค เอกลักษณ์ไทย ร้อยใจ ไทยทั้งปวง” พร้อมชมการแสดงดนตรี การประกวดร้องเพลง และการออกร้านจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ “คุณค่าแห่งไทย” โดยได้รับเกียรติจากคุณดำรงค์ ทองสม รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ ลานอเนกประสงค์ และลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม