ม.ศรีปทุม ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 59

4 เม.ย. 2559

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมทำบุญตักบาตรและสรงน้ำพระพุทธรูป, พระสงฆ์ และร่วมรดน้ำขอพร ดร.จันทร์ ชุ่มเมืองปัก ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้บริหารอาวุโสมหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสืบไป ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา