มาร์เก็ตติ้งเดย์

1 ก.พ. 2554

  สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงาน Marketing Day ครั้งที่ 3” โดยมีนายอิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์ เจ้าของธุรกิจสาหร่ายเถ้าแก่น้อย มาถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน