วิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรมworkshop “Designing Life”

4 เม.ย. 2559

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม workshop “Designing Life” เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ปฏิบัติจริงเพิ่มทักษะการวางแผนชีวิตด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking โดยได้รับเกียรติจาก คุณเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง LUKKID และ Asian Leadership Academy และทีมงานมาร่วม workshop โดยมี ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ Briefing Room ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กทม.