ครั้งแรก “ประวัติศาสตร์” SPU ขบวนรถประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา “พระราชินี”

31 มี.ค. 2559

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส่งประกวดขบวนรถประดับไฟเฉลิมพระเกียรติเป็นครั้งแรกในมหกรรม “งานกาชาด” ประจำปี ๒๕๕๙ ผ่านพลับพลาที่ประทับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้แนวความคิด “ใต้ร่มพระบารมี สดุดี ๘๔ พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย” ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า ถนนราชดำเนินนอก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

***สำหรับขบวนรถประดับไฟที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ภายในชื่อร่วมของ “สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม” โดยผลงานการออกแบบและควบคุมการตกแต่งขบวนรถคือ (สีไม้) นายฉัตรชัย จันทร์อ่ำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาหญิงจาก คณะศิลปศาสตร์, คณะบัญชี, คณะบริหารธุรกิจ และ ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล หลักสูตร ABC TALENT 1 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นตัวแทนสาวงามประจำ 4 ภาคประจำขบวนรถประดับไฟในครั้งนี้ด้วย

***โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมประกวดขบวนรถประดับไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙ ประกอบด้วยจำนวน 11 หน่วยงาน ได้แก่
1. กองทัพบก
2. กองทัพเรือ
3. กองทัพอากาศ
4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. กระทรวงอุตสาหกรรม
8. กรุงเทพมหานคร
9. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
10. การประปานครหลวง
11. สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม