ก้าวสู่อนาคต

28 ม.ค. 2554

       วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับนิตยสาร MBA จัดโครงการสัมมนาพิเศษ MBA CAMPUS TOUR ครั้งที่ 8 เรื่อง Next Step for the Future” ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน