เชิญร่วมงานคนไทย…หัวใจไท ครั้งที่ ๙ และประเพณีวันมหาสงกรานต์ไทย

28 มี.ค. 2559

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “คนไทย…หัวใจไท ครั้งที่ ๙ และงานประเพณีวันมหาสงกรานต์ไทย” ระหว่างวันที่ ๔- ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ และลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  ภายในงานเชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เนื่องประเพณีวันมหาสงกรานต์ไทย  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “คนไทย..หัวใจไทครั้งที่ ๙ และพบกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงจากวงดนตรี “ เพชรศรีปทุม”  ชุดการแสดงจากนักศึกษา “เยาวชนไทย  หัวใจไท” ชมขบวนแห่สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย“ ๔ ภาค เอกลักษณ์ไทย ร้อยใจ ไทยทั้งปวง” การประกวด “ หนุ่มสาว  หัวใจไท” ลุ้นรับของรางวัลกับ นักแสดงหนังไทยเรื่อง “11.12.13 รักกันจะตาย” การประกวดร้องเพลง “ เพลงไทย หัวใจไท ” การออกร้านจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ “คุณค่าแห่งไทย” และซุ้มเกมส์

วันจันทร์ที่ ๔  เมษายน  ๒๕๕๙
ณ ลานอเนกประสงค์ ใต้อาคารสยามบรมราชกุมารี
๘.๓๐ น.  เจริญพระพุทธมนต์
๙.๐๐ น.  ร่วมทำบุญตักบาตร
๙.๓๐ น.  พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในโอกาสมหาสงกรานต์ไทย

ณ เวทีกลางลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
๑๐.๓๐ น.  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมในงาน “ คนไทย…หัวใจไทครั้งที่๙ ”
*ร้านจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์  “คุณค่าแห่งไทย ” และซุ้มเกมส์เปิดจำหน่ายพร้อมให้บริการ
๑๐.๔๐น   การแสดงจากวงดนตรี “ เพชรศรีปทุม”
๑๑.๑๐น.  *ชม ๓ ชุดการแสดงจากนักศึกษา “เยาวชนไทย  หัวใจไท”
๑๑.๓๐ น. ชมขบวนแห่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย“๔ ภาค เอกลักษณ์ไทย ร้อยใจ ไทยทั้งปวง”
               และพิธีเปิดงาน “คนไทย..หัวใจไทครั้งที่ ๙ ด้วยการแสดงต้อนรับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
              * เชิญประธานและผู้มีเกียรติชมนิทรรศการ“๔ ภาค เอกลักษณ์ไทย ร้อยใจ ไทยทั้งปวง”
๑๒.๐๐ น. การประกวด “ หนุ่มสาว  หัวใจไท” จากตัวแทนนักศึกษาทุกคณะ ในมหาวิทยาลัยศรีปทุม
๑๕.๐๐ น. ชม ๒ ชุดการแสดงจากนักศึกษา“เยาวชนไทย  หัวใจไท” 
๑๕.๒๐ น. การประกาศผลการประกวด การแสดง การประกวดการแสดง “ หนุ่มสาว  หัวใจไท”และผลการประกวด “ก่อเจดีย์ทราย” พร้อมมอบทุนการศึกษาและโล่เกียรติยศแก่ผู้ชนะการประกวดพร้อมร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นเกียรติ
๑๕.๔๐ น. ชม ๒ ชุดการแสดงจากนักศึกษา“เยาวชนไทย  หัวใจไท” 
๑๖.๐๐ น.  ร่วมลุ้นรับของรางวัลกับ นักแสดงหนังไทยเรื่อง “11.12.13 รักกันจะตาย”
๑๖.๔๐ น. การแสดงจากวงดนตรี “ เพชรศรีปทุม”
๑๗.๓๐ น. เย็นชื่นฉ่ำร่วมกันกับ สงกรานต์ …ศรีปทุม
๑๘.๐๐ น. ร่วมอนุรักษ์หนังไทยกลางแปลง

วันอังคารที่ ๕  เมษายน ๒๕๕๙
๑๑.๓๐ น.  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน “ คนไทย…หัวใจไทครั้งที่๙”
               *ร้านจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์  “คุณค่าแห่งไทย ” และซุ้มเกมส์เปิดจำหน่ายพร้อมให้บริการ
๑๒.๐๐ น   การแสดงจากวงดนตรี “ เพชรศรีปทุม”
๑๒.๓๐น.  * ชม ๒ ชุดการแสดงจากนักศึกษา “เยาวชนไทย  หัวใจไท”
๑๓.๐๐ น. การประกวดการแสดง “ หนูน้อย หัวใจไท”
              จากตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ในย่านบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยศรีปทุม
๑๔.๐๐ น. ชม ๒ ชุดการแสดงจากนักศึกษา“เยาวชนไทย  หัวใจไท”
๑๔.๒๐ น. การประกาศผลการประกวด การแสดง “ หนูน้อย หัวใจไท” พร้อมมอบทุนการศึกษาและโล่เกียรติยศแก่ผู้ชนะการประกวดพร้อมร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นเกียรติ
๑๔.๔๐ น. การประกวดร้องเพลง “ เพลงไทย หัวใจไท ”
               จากตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในย่านบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยศรีปทุม
๑๖.๐๐ น. ชม ๒ ชุดการแสดงจากนักศึกษา“เยาวชนไทย  หัวใจไท”
๑๖.๒๐ น. การประกาศผลการประกวดร้องเพลง““ เพลงไทย หัวใจไท ”และการประกวดก่อเจดีย์ทราย พร้อมมอบทุนการศึกษาและโล่เกียรติยศแก่ผู้ชนะการประกวดพร้อมร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นเกียรติ
๑๖.๔๐ น. ชม ๓ ชุดการแสดงจากนักศึกษา“เยาวชนไทย  หัวใจไท”
๑๗.๑๐ น. การแสดงจากวงดนตรี “ เพชรศรีปทุม”