พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยในเครือไทย-เทค ประจำปีการศึกษา 2558

27 มี.ค. 2559

ท่านอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ ปวช. แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในเครือไทย – เทค สถาบันการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา