ม.ศรีปทุม เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรเอกชนสัมพันธ์ 12 สถาบันอุดมศึกษา # 3

27 มี.ค. 2559
ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี พร้อมด้วย อ.สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา นำบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “เอกชนสัมพันธ์ 12 สถาบันอุดมศึกษา” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ให้บุคลากรทั้ง 12 สถาบันเอกชนอุดมศึกษาได้รู้จักผูกมิตรไมตรีต่อไป โดยมี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และได้รับเกียรติจาก ดร.ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา ทั้งหมด 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล 7 คน, เปตองทีมผสม และแบดมินตันคู่ผสม  ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

***สำหรับสถาบันเอกชนทั้ง 12 สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

3.) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

4.) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

5.) มหาวิทยาลัยรังสิต

6.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

8.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

9.) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

10.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

11.) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

12.) มหาวิทยาลัยสยาม

***ปีหน้า…!!! พบกันใหม่กับการแข่งขันกีฬา “เอกชนสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษา” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปนะครับ