พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยในเครือไทย – เทค ประจำปีการศึกษา 2558

26 มี.ค. 2559

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในเครือไทย – เทค สถาบันการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รวม 1,224 คน ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น ๕ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร