การลงนามความร่วมมือกับ College of Science and Technology Guizhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน

9 มี.ค. 2559

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Pathway Foundation Program ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ College of Science and Technology Guizhou University (CSTGU) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย CSTGU จะคัดเลือกนักศึกษาจีนมาเรียนหลักสูตร 4 ปี ที่วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม และจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของวิทยาลัยนานาชาติจำนวน 3 วิชา ก่อนเดินทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ Ms. Liang Bei, ​​Vice Dean of College of Science and Technology Guizhou University ร่วมเป็นประธานลงนาม ณ ห้อง 12A03 ชั้น 12A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กทม.