วิทยาลัยนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์จัดนิทรรศการ SPU International Education Fair 2011

26 ม.ค. 2554

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมออกบูธนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริการแนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ในต่างประเทศ  ณ ลานกิจกรรมอาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน