ม.ศรีปทุม จับมือสภาสตรีแห่งชาติฯ แต่งขบวนรถประดับไฟ ส่งเข้าประกวดครั้งแรก

7 มี.ค. 2559

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติจากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมแต่งขบวนแห่รถประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ภายใต้แนวความคิด “ใต้ร่มพระบารมี สดุดี ๘๔ พรรษา สภานายิกา สภากาชาดไทย” เพื่อส่งเข้าประกวด เป็นสมัยแรกเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน ในงานกาชาดประจำปี 2559 โดยจะเริ่มประกวดในวันที่ 29 มีนาคม 2559 และตัดสินการประกวดในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินนอก จนถึงบริเวณสวนอัมพร

ในโอกาสนี้ ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมแถลงข่าวถึงความร่วมมือการส่งประกวดขบวนแห่รถประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในงานแถลงข่าว “การจัดงานกาชาด ประจำปี 2559” โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมมนังคศิลา ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร