มหกรรมกีฬา SPU ASEAN GAME “ดอกบัวเกมส์” ครั้งที่ 19

3 มี.ค. 2559

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ดอกบัวเกมส์” มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2558 ภายใต้คอนเซ็ปต์การแข่งขันที่ว่า “SPU ASEAN GAME” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคณะได้ร่วมแสดงศักยภาพทั้งทางภาวะผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม การวางแผน และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยมี น.ส.กรรณิการ์ ธิปะโชติ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักกีฬาดีเด่นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย นำวิ่งคบเพลิงในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ตามโครงการของศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ลานกิจกรรมอาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา