ม.ศรีปทุมคว้ารางวัลชนะเลิศ แข่งขันสะพานเหล็กจำลอง ประจำปี 2553 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

26 ม.ค. 2554

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการแข่งขันสะพานเหล็กจำลอง ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2553 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีทีมจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 28 ทีม ซึ่งทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม Fantrusstic จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมจากมหาวิทยาลัยสยามและรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ทีมจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสามได้แก่ทีมจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และรางวัลชมเชยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ  ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน