สถาปัตยกรรมศาสตร์ SPU คว้า Popular Vote “Shelter For Tomorrow”

25 ก.พ. 2559

นางสาวอภิญญา บัวขม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัล Popular Vote  และได้รับคัดเลือกผ่านเข้ารอบ 6 คนสุดท้าย พร้อมได้รับโอกาสไปศึกษาดูงานประเทศออสเตรเลีย ในการประกวดกิจกรรมการออกแบบอาคาร ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Shelter  For  Tomorrow”  ซึ่งจัดโดย ซี.ไอ.กรุ๊ป และคิงส์แพน อินซูเลท  พาเนลส์  พีทีวาย ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  ชั้น 5 โรงแรม S31  สุขุมวิท

 

#เต็กสุดขอบ #คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์