ประชุมสามัญใหญ่

25 ม.ค. 2554

         ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ก่อตั้ง SRIPATUM USR เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญใหญ่ ประจำปี 2553 สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 อาคาร 40 ปีมหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน