การประชุมเตรียมความพร้อม และแสดงความยินดีสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่นอาเซียน ASEAN Women Entrepreneurs Forum (AWEF 2016)

19 ก.พ. 2559

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม สตรีผู้ประกอบการดีเด่นภาคการศึกษา ปี 2015 พร้อมด้วย อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ผู้ประกอบการสตรีไทยชั้นนำของประเทศ 10 คน ที่จะไปรับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่นอาเซียน Thailand’s Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs Award 2016 และร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางเข้าร่วมงาน ASEAN Women Entrepreneurs Forum (AWEF 2016) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2559 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  กทม.