ทำบุญฉลองอาคาร 40 ปี

25 ม.ค. 2554

              สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และกรรมการมหาเถระสมาคม เป็นประธานในพิธีทำบุญฉลองอาคาร 40 ปีมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี